55. திருப்பவளவண்ணம் (காஞ்சிபுரம்)
	


		
 
	
 
6:10:07 PM         Sunday, March 29, 2020

55. திருப்பவளவண்ணம் (காஞ்சிபுரம்)

55. திருப்பவளவண்ணம் (காஞ்சிபுரம்)
55. திருப்பவளவண்ணம் (காஞ்சிபுரம்) 55. திருப்பவளவண்ணம் (காஞ்சிபுரம்) 55. திருப்பவளவண்ணம் (காஞ்சிபுரம்) 55. திருப்பவளவண்ணம் (காஞ்சிபுரம்) 55. திருப்பவளவண்ணம் (காஞ்சிபுரம்) 55. திருப்பவளவண்ணம் (காஞ்சிபுரம்) 55. திருப்பவளவண்ணம் (காஞ்சிபுரம்) 55. திருப்பவளவண்ணம் (காஞ்சிபுரம்)
Product Code: 55. திருப்பவளவண்ணம் (காஞ்சிபுரம்)
Availability: In Stock
Price: $0.00
Qty:     - OR -   Add to Wish List
Add to Compare

                                                         திருப்பவளவண்ணம் (காஞ்சிபுரம்)

திருத்தல இருப்பிடம்: இந்தியாவில் உள்ள தமிழ்நாடு என்னும் மாநிலத்தில் உள்ள காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் பெரிய காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள காலண்டார் தெருவில் உள்ளது. காஞ்சிபுரம் ரயில் நிலையத்திற்கு அருகில் உள்ளது.

மூலவர்    :    பவளவண்ணன்

தாயார்    :    பவளவல்லி நாச்சியார்
 
தீர்த்தம்    :    சக்ர தீர்த்தம்

விமானம்    :    ப்ரவாள விமானம்

மங்களாசாசனம்:    திருமங்கையாழ்வார் - 1பாசுரம்
 
திருத்தலச் சிறப்புகள் : மூலவர் நின்ற கோலத்தில் மேற்கு நோக்கிச் சேவை சாதிக்கிறார். நாச்சியார் தனிக்கோயிலில் எழுந்தருளியுள்ளார். காஞ்சிபுரத்தில் இத்தலம் பற்றிய வரலாற்றில் பிரம்மனின் யாகத்தைக் கலைக்க சரஸ்வதி தொடர்ந்து இன்னல் புரிந்து வந்தாள். ஆனால் பிரம்மன் வேண்டுகோளுக்கிணங்க பெருமாள் வந்து ஒவ்வொருமுறையும் அந்தத் தடைகளை நீக்கி யாகத்தை தொடர உதவிபுரிந்தான். ஒருமுறை பிரம்மனின் யாகத்தைக் கெடுக்க கொடிய அரக்கர் கூட்டத்தை சரஸ்வதி அனுப்பினாள். அம்முறை பெருமாள் அவ்வரக்கர்களை எல்லாம் கொன்று குவித்து ரத்தம்தோய அவ்விடத்து நின்றார். இவ்வாறு ரத்தம்தோய நின்று பவளவண்ணமானார் எனப் போற்றப்படுகிறது.
        பச்சை வண்ணர் (மரகத வண்ணம்) கோயில் இத்தலத்து எதிரிலேயே அமைந்துள்ளது. காலாண்டார் கோயில் பவள வண்ணரும், அதற்கு எதிரில் அமைந்துள்ள பெரிய கம்மாளர் தெருவில் பச்சை வண்ணர் கோயிலும் இருக்கிறது. இவ்விரு பெருமாளுக்கும் நிறங்கள் வேறுபடுகின்றது. பச்சை வண்ணர் கோயில் மங்களாசாசனம் பெறவில்லை. ஆனால் பவளவண்ணரை தரிசித்துப் பின்னர் பச்சைவண்ணரை தரிசித்துச் செல்வதே இங்கு கொள்கையாக கொண்டுள்ளனர். இக்கோயிலில் பச்சை வண்ணர் ஆதிசேஷன் மீது வீற்றிருந்த திருக்கோலத்தில் பரமபதநாதனாக சேவை சாதிக்கிறார்.

விமானதளம்    :    சென்னை

ரயில் நிலையம்    :    காஞ்சிபுரம்

பஸ் வசதி    :    உண்டு

தங்கும் வசதி    :    உண்டு

உணவு வசதி     :    உண்டு

Mail this page Printable view
×
×
×
×
×
×
×