47. திருநீரகம் (காஞ்சிபுரம்)
	


		
 
	
 
5:34:39 PM         Sunday, March 29, 2020

47. திருநீரகம் (காஞ்சிபுரம்)

47. திருநீரகம் (காஞ்சிபுரம்)
47. திருநீரகம் (காஞ்சிபுரம்) 47. திருநீரகம் (காஞ்சிபுரம்) 47. திருநீரகம் (காஞ்சிபுரம்) 47. திருநீரகம் (காஞ்சிபுரம்)
Product Code: 47. திருநீரகம் (காஞ்சிபுரம்)
Availability: In Stock
Price: $0.00
Qty:     - OR -   Add to Wish List
Add to Compare

                                                                                        திருநீரகம் 

திருத்தல இருப்பிடம்: இந்தியாவில் உள்ள தமிழ்நாடு என்னும் மாநிலத்தில் உள்ள காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் பெரிய காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கும் உலகளந்த பெருமாள் கோயில் பிரகாரத்திலேயே அமைந்து இருக்கிறது.

மூலவர்    :    நீரகத்தான், ஜகதீசப் பெருமாள்
 
தாயார்    :    நிலமங்கைவல்லி

தீர்த்தம்    :    அக்ரூர தீர்த்தம்

விமானம்    :    ஜகதீச்வர விமானம்

மங்களாசாசனம்:    திருமங்கையாழ்வார் - 1பாசுரம்
 
திருத்தலச் சிறப்புகள் : நீரகமும் உலகளந்தான் (திருஊரகம்) சந்நிதிக்குள்ளாகவே இருக்கிறது. எம்பெருமான் நீர்மைத் தன்மையானவன். நீரிடையே மீனாக அவதாரம் எடுத்தவன், நீர்ப்பாயலை இருப்பிடமாகக் கொண்டவன். பிரளய காலத்தின் போது பூவுலகு நீரால் சூழ ஆலிலை மேல் மிதப்பவன், எனவே அவனை நீரகத்தான் என்றார் திருமங்கையாழ்வார்.
 

மார்க்கண்டேயர் எம்பெருமானிடம் பிரளயகாலத்தில் மேற்கொள்ளும் அவதாரத்தை தனக்கு காட்டியருள வேண்டுமென தவமிருந்தார். அவருக்கு இத்தலத்தில் உலகம் அழியும் போது தான் எடுக்கவிருக்கும் ஆல இலை திருக்கோலத்தைக் காட்டி அருளினார். வேதங்களுக்கு தலைவனாக விளங்குகின்ற எம்பெருமானை மார்க்கண்டேயருக்கு ஆலிலை மேல் மிதக்கும் கோலத்தைக் காட்டிக் கொடுத்த நீரகத்தானை என் நெஞ்சகத்தினில் நிறுத்தி நிலைபெற்றேனே என்றும், வேதங்களுக்கு தலைவனாக திகழ்ந்து என் நெஞ்சகத்தே வாழும் நீரகத்தானே நீ எவ்வாறு மார்க்கண்டேயனுக்கு பிரளயகால ஆல இலை திருக்கோலத்தைக் கொடுக்கிறாயோ என்று பிள்ளைப் பெருமாளையங்கார் ஆச்சரியப்படுகிறார்.

விமானதளம்    :    சென்னை

ரயில் நிலையம்    :    காஞ்சிபுரம்

பஸ் வசதி    :    உண்டு

தங்கும் வசதி    :    உண்டு

உணவு வசதி     :    உண்டு

Mail this page Printable view
×
×
×
×
×
×
×