சகஸ்ரதாரா - டேராடூன்
	


	

	
 
	
 
4:22:51 PM         Thursday, April 22, 2021

சகஸ்ரதாரா - டேராடூன்

Display: List Grid
Show:
Sort By:
சகஸ்ரதாரா  அமைவிடம் : இந்தியாவின் உத்தரகண்ட் மாநிலத் தலைநகர் டேராடூனில் சஹஸ்ரதாரா என்பது 'ஆயிரம் மடங்கு வசந்தம்' என்று பொருள். அதன் தண்ணீர் சல்பர் கொண்டிருப்பதால், அதன் பரபரப்பான அழகு மற்றும் சிகிச்சையின் மதிப்பு பிரபலமான ஈர்ப்பு ஆகும..
$0.00
×
×
×
×
×
×
×