கிருஷ்ணா




	


	

























	




 




	








 




3:49:40 PM         Thursday, April 22, 2021

கிருஷ்ணா

Display: List Grid
Show:
Sort By:
பிறப்பிடம்:  இந்தியாவின் மிக நீளமான ஆறுகளில்ஒன்றாகும். இந்த ஆறு ஏறத்தாழ 1,300 கி.மீ. நீளம் கொண்டது. மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகம், மற்றும்ஆந்திரப்பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களின் வழியாக கிருஷ்ணா ஆறு பாய்கிறது. மகாராஷ்டிராவிலுள்ள மகாபலேஷ்வர் என்ற இடத்தில் த..
$0.00
×
×
×
×
×
×
×