திருத்தணி	


	

	
 
	
 
12:59:54 AM         Friday, December 13, 2019

திருத்தணி

Display: List Grid
Show:
Sort By:
திருத்தல இருப்பிடம் : இந்தியாவில் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது இத்தலம். முருகபெருமான் மணம் புரியும் பொருட்டு வந்து தங்கிய மலை தணிகை மலை ஆகும். தலவரலாறு : முருகனின் ஆறுபடைவீடுகளில் இது ஐந்தாம் படைவீடாக கருதப்படுகிறது...
$0.00
×
×
×
×
×
×
×