நவ திருப்பதி - 9	


	

	
 
	
 
9:27:11 PM         Monday, November 18, 2019

நவ திருப்பதி - 9

மகா விஷ்ணு மிகுந்த பேரழகுடன் நவ கிரக அம்சமாக எழுந்தருளியுள்ள ஒன்பது தலங்கள் நவ திருப்பதி என்று அழைக்கப்படுகிறது,

Refine Search

×
×
×
×
×
×
×