பஞ்ச பூத திருத்தலங்கள் - 5	


	

	
 
	
 
3:07:41 AM         Sunday, January 19, 2020

பஞ்ச பூத திருத்தலங்கள் - 5

இறைவன் மிகுந்த பேரழகுடன் பஞ்ச பூத அம்சமாக எழுந்தருளியுள்ள ஐந்து தலங்கள் பஞ்ச பூதத்தலங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது, அவற்றில் திருக்காளகஸ்தி (திருக்காளத்தி) ஆந்திரப்பிரதேசத்திலும் மற்றவை தமிழகத்திலும் இருக்கின்றன. அவை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Refine Search

×
×
×
×
×
×
×