மகாநதி 	


	

	
 
	
 
8:17:03 AM         Friday, August 23, 2019

மகாநதி

Display: List Grid
Show:
Sort By:
அமைவிடம் : இந்தியாவின் கிழக்குப்பகுதியில் பாயும் ஒரு ஆறாகும். 860 கிமீ நீளம் உடைய இவ்வாறு சாத்புரா மலைத்தொடர்களில் தொடங்கி கிழக்குத்திசையில் பாய்ந்து வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது. இவ்வாறு சத்தீஸ்கர் மற்றும் ஒரிஸா மாநிலங்களின் வழியாகப் பாய்கிறது. ..
$0.00
×
×
×
×
×
×
×