யமுனா 	


	

	
 
	
 
4:06:43 PM         Sunday, December 15, 2019

யமுனா

Display: List Grid
Show:
Sort By:
  பிறப்பிடம்: வட இந்தியாவின் முக்கியமான ஆறுகளுள் உத்தராஞ்சல் மாநிலத்தில் இமய மலையில் அமைந்துள்ள யமுனோத்ரி தொடங்கும் இந்த ஆறு, தில்லி, ஹரியானா ஆகிய மாநிலங்கள் வழியாக ஓடி, உத்தரப் பிரதேசத்தின் அ..
$0.00
×
×
×
×
×
×
×